Energoefektivitātes paaugstināšanai dzīvojamās ēkās laika posmā no 2016.gada līdz 2023.gadam dzīvokļu īpašniekiem būs pieejami 166,5 miljoni eiro. Jaunās Eiropas Savienības (ES) programmas ietvaros plānots atbalstīt aptuveni 1700 ēku atjaunošanu.

Ministru kabineta noteikumu projekts par energoefektivitātes paaugstināšanas veicināšanu dzīvojamos namos paredz iedzīvotājiem vairākus atbalsta veidus: grants, aizdevums, garantija un tehniskās konsultācijas.

Grants 1. Ja aizdevumu izsniedz a/s “Attīstības finanšu institūcija Altum”, tad granta attiecināmās izmaksas ir:

-25%, ja plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc atjaunošanas īstenošanas ir 81 – 90 kWh/m2 gadā;

-30%, ja plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc atjaunošanas īstenošanas ir 71 – 80 kWh/m2 gadā;

-35%, ja plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc atjaunošanas nepārsniedz 70 kWh/m2 gadā.

2. Ja finansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai nodrošina, piemēram, komercbanka, tad granta attiecināmās izmaksas ir šādas:

36%, ja plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc atjaunošanas ir 81 – 90 kWh/m2 gadā;

43%, ja plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc atjaunošanas ir 71 – 80 kWh/m2 gadā;

50%, ja plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc atjaunošanas nepārsniedz 70 kWh/m2 gadā.

“Altum” aizdevums Aizdevums līdz 20 gadiem ar zemu aizdevuma likmi (EURIBOR + 2*%)

Pirmais solis – vienoties ar mājas iedzīvotājiem un pieņemt dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par tehniskās dokumentācijas izstrādi un pilnvaroto personu, kas veiks visas nepieciešamās darbības projekta īstenošanai. Lai to izdarītu, jāgūst 2/3 dzīvokļu īpašnieku atbalsts. Nākamais solis – tehniskās dokumentācijas (ēkas energoaudita pārskata, tehniskās apsekošanas atzinuma, projekta un būvdarbu tāmes) izstrāde.. Ja dzīvojamai mājai ir pietiekošs līdzekļu uzkrājums, lai apmaksātu tehniskās dokumentācijas izstrādi, tad uzņēmumu, kas to nodrošinās, dzīvokļu īpašnieki var izvēlēties paši vai arī to var uzticēt RNP. Energoaudita veikšanai (viens no obligātajiem pasākumiem), iespējams piesaistīt pašvaldības līdzekļus.

Pēc tam RNP rīko iepirkuma konkursu, izvēloties firmas, kuras veiks būvniecības darbus, būvuzraudzību un autoruzraudzību.

Ir piemēri, ka iedzīvotāji ir uzticējuši RNP visus ar ēkas renovāciju saistītos darbus – ieskaitot kredīta piesaistīšanu, būvuzņēmuma un būvuzraudzības izvēli. Turpretī citi ir gatavi projektu īstenot paši – izveido dzīvokļu īpašnieku biedrību, paši gatavo projekta pieteikumu un slēdz līgumus ar būvniecības uzņēmumu.  

Nepieciešamās tehniskās dokumentācijas sagatavošana aizņem  vairākus mēnešus, vēl aptuveni trīs – četrus mēnešus norit būvniecības darbi.