Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumu projekta dokumentācijas izmaksas 

atkarīgas no veicamo pasākumu darba uzdevuma un no ēkas tehniskajiem parametriem: Ēkas tipa apjoma un veicamajiem darbiem.

Pēc projekta dokumentācijas izstrādes, kad zināmi pamata energoefektivitātes rādītāji, kurus var iegūt no izstrādātā

"Pārskats par ēkas eirosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām " un kontrol tāmes veicamajiem energoefektivitātes pasākumiem iespējams veikt precizētus aprēķinus no finišētāju puses par doto objketu

Finanšu institūcijas ALTUM energoefektivitātes aprēķinu kalkulatoru var iepazīties šeit: Altum