• Arhitektūra, teritoriālplānošana, dzīvojamo, publisko, ražošanas būvju konstrukciju projektēšana un būvprojektu ekspertīze. 
  • Būvju tehniskā apsekošana
  • Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšana. 
  • Apkures un Ventilācijas sistēmu projektēšana. 
  • Gāzapgādes sistēmu ar darba spiedienu līdz 16 bar projektēšana. 
  • Energoauditu un ēku energoefektivitātes pagaidu sertifikātu izstrāde. 
  • Ugunsdzēsības, izziņošanas sistēmu un apsardzes signalizāciju projektēšana. 
  • Elektroietaišu (sadales iekārtas, elektroinstalācija, elektriskā apgaismošana un spēka iekārtas, automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas) projektēšana. Pārsprieguma un zibensaizsardzības sistēmu projektēšana. 
  • Celtniecības kontroltāmju sastādīšana
  • Vispārējo celtniecības darbu veikšana un vadīšana, būvuzraudzība.